Murka, cikasto govedo, na mednarodnem sejmu AGRA v Gornji Radgoni med 26.8 in 31.8.2017. Predstavljena pod biotehniško fakulteto, oddelek za zootehniko, v okviru Ark središča, kot edina avtohtona pasma goveda v mlečnem tipu cike - cikastega goveda.